Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Kristl, Vlado

.

kristl vladoVlado Kristl rođen je 1923. u Zagrebu, jedan je od najvažnijih predstavnika hrvatske avangarde. Studirao je slikarstvo; u Drugom svjetskom ratu priključio se partizanima pa je studij završio nakon rata. Kao slobodni umjetnik najprije je crtao ilustracije za novine i  reklame, te je slikao. Objavio je dvije zbirke pjesama i bio je suosnivač avangardne umjetničke grupe EXAT 51. Nakon boravaka u Zapadnoj Evropi od 1954. do 1958. živio je u Čileu. Godine 1959. vratio se u Zagreb, gdje je snimio svoje prve crtane filmove. Kad je kratki film General i resni človek zabranjen zbog političke satire, napustio je Jugoslaviju i 1963. preselio se u München. Jedno vrijeme predavao je u Hamburgu na Visokoj školi likovnih umjetnosti. Za života u Njemačkoj Vlado Kristl snimio je trideset filmova. Umro je 2004. u Münchenu.