Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Lãzãrescu, Mariana-Virginia

.

lazarescu mariana virginiaMariana-Virginia Lãzãrescu rođena je 1953. godine u Brașovu/Kronstadtu. Studirala je germanistiku i romanistiku na Univerzitetu u Bukureštu. Nakon završetka studija najprije je radila kao prevoditeljica, a poslije kao asistentica na Katedri za strane jezike na Građevinskom fakultetu. Godine 1992. počela je raditi kao viša asistentica na Fakultetu za strane jezike Univrziteta u Bukureštu. Doktorirala je 1999, a godinu kasnije počela je predavati kao vanredna profesorica. Od 2009. Mariana-Virginia Lãzãrescu redovna je profesorica na Katedri za germanske jezike i književnost. Bila je na brojnim stipendijama i istraživačkim boravcima, predavala kao gostujuća profesorica u Berlinu, Bergamu, Torinu, Beču i Nysi, a učestvuje na međunarodnim naučim simpozijima i kongresima. Članica je mnogobrojnih njemačkih udruženja, a od 2010. dopredsjednica je Srednjoevropskog društva germanista (MGV). Godine 2000. dobila je Nagradu za prevođenje Društva pisaca Rumunije.