Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Theorie der juristischen Argumentation

Alexy, Robert.

454 alexy teorijaPredmet tog istraživanja je ključni problem pravne metodologije. Taj se problem može formulirati u pitanju ima li pravna nauka kanon pravila oko kojeg se svi mogu usuglasiti, a koji bi omogućio racionalnu i intersubjektivno provjerljivu kontrolu pravosudne aktivnosti. Dosad se upućeni slažu samo oko negativnog aspekta, naime onog da na pravosudne odluke ne utječe samo zakon, precedensi, dogmatika i uobičajena pravna metodologija, nego u svim donekle problematičnim slučajevima, osim svega navedenoga, i „izvanpravno“ odnosno moralno vrednovanje.

Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung Roberta Alexyja u hrvatskom prijevodu (probni ulomak) Kirila Miladinova s naslovom Teorija pravne argumentacije. Teorija racionalnog diskursa kao teorija pravnog utemeljenja objavljen je kod izdavača Breza iz Zagreba.