Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Alexy, Robert

.

alexy robertRobert Alexy rođen je 1945. u Oldenburgu, studirao je pravo i filozofiju u Göttingenu. Njegova disertacija Theorie der juristischen Argumentation (naslov hrvatskog prijevoda: Teorija pravne argumentacije) štampana je prvi put 1978., a 1982. za nju je dobio Nagradu filološko-historijske klase Akademije nauka u Göttingenu. Od 1978. Robert Alexy radio je kao asistent kod Ralfa Dreiera na Katedri za opću teoriju prava u Göttingenu, dok nije habilitirao 1984. s radom  iz javnog prava i filozofije prava. Nakon što je mijenjao predavače na katedrama u Regensburgu i Kielu 1986. prihvatio je poziv Univerziteta u Kielu. Robert Alexy je redovni član Akademije nauka u Göttingenu, mnogostruki je počasni doktor i nositelj je Saveznog križa za zasluge Savezne Republike Njemačke. Godine 2013.dobio je Nagradu za nauku Grada Kiela.