Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Rađanje moderne privatnosti

Timotijević, Miroslav.

431 timotijevic radjanjeKnjiga je to o nastanku suvremene privatnosti i njezinu utjecaju na privatni život Srba u 18. stoljeću. Autor vrlo detaljno prikazuje korijenite promjene, koje su se u Habsburškoj monarhiji odigrale u svim segmentima života Srba.

Knjiga Rađanje moderne privatnosti. Privatni život Srba u Habzburškoj monarhiji od kraja 17. do početka 19. veka Miroslava Timotijevića u njemačkom prijevodu (probni ulomak) Gudrun Krivokapić s naslovom Die Geburt der modernen Privatheit. Das Privatleben der Serben in der Habsburgermonarchie vom Ausgang des 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts objavljena je kod izdavača Wieser  iz Klagenfurta.