Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Timotijević, Miroslav

.

timotijevic miroslavMiroslav Timotijević profesor je na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Autor je i koautor mnogobrojnih naučnih djela, između ostalog: Teodor Ilić Češljar 1746-1793. (1989), Srpsko barokno slikarstvo (1996)  i Katarina Ivanović: prva srpska slikarka (2004.) o srpskoj slikarici Katarini Ivanović. Uz TRADUKI-jevu podršku objavljena je njegova knjiga Rađanje moderne privatnosti. Privatni život Srba u Habzburškoj monarhiji od kraja 17. do početka 19. veka u njemačkom prevodu.