Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Rico, Oskar und die Tieferschatten

Steinhöfel, Andreas.

435 steinhoefel ricoZapravo je Rico tokom školskih praznika namjeravao samo voditi dnevnik. Popriličan zadatak za nekog ko vrlo lako gubi glavnu i sporednu nit u pisanju. Ali kad upoznaje Oskara s plavom kacigom i njih dvojica ulaze u trag zloglasnom kidnaperu osnivača trgovačkog lanca ALDI, u njegovoj glavi nastaje velika zbrka. No zajedno s Oskarom čak i najtamnije sjene više ne izazivaju strah. Početak je to divnoga prijateljstva...

Roman za mlade Rico, Oskar und die Tiefer schatten [Rico, Oskar i tajanstvene sjenke] Andreasa Steinhöfela u rumunskom je prevodu (probni ulomak) Monice Grigore s naslovom Rico şi Oskar – umbrele misterioase objavio izdavač Editura Allfa iz Bukurešta, u srpskom prevodu (probni ulomak) Spomenke Krajčević s naslovom Riko, Oskar i tajanstvene senke izdavač Odiseja iz Beograda, a u albanskom prevodu (probni ulomak) Sokola Micija s naslovom Riko dhe Oskar Detektivët e makaronave izdavača Botart iz Tirane.