Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Hainz, Daria

.

hainz dariaDaria Hainz rođena je 1980. u Bukureštu, u Rumuniji. Odrasla je na dva jezika. Od 2002. živi i radi u Beču kao samostalna prevoditeljica i sudski tumač za rumunski, njemački i engleski jezik. Daria Hainz studirala je njemačku filologiju na Sveučilištu u Beču, te germanistiku i anglistiku na Zapadnom sveučilištu u Temišvaru i Sveučilištu A.I. Cuza u Iaşiju. Za svoj prevodilački rad višestruko je nagrađivana. Dosad je, između ostalih, prevela Iona Manolescua, Vasilea Ernu, Vasilea Gârneța i Filipa Floriana, te nekoliko eseja o rumunskoj pozorišnoj sceni, koji su objavljeni u antologiji Rumunski teatar nakon 1989 − Njegova povezanost s njemačkim govornim područjem (Frank & Timme, Berlin 2011). Godine 2010/2011. u bečkom Volkstheateru praizveden je dramski komad Spargel (Šparoga) Gianine Cărbunariu, koji je prevela Daria Heinz, a 2015, također u njenom prevodu, objavljen je svezak Machtspiele. Neue Theaterstücke aus Rumänien [Igre moći. Novi rumunski dramski komadi] (Verlag Theater der Zeit, Berlin) s dramskim komadima Gianine Cărbunariu, Roxane Marian, Eugena Jebeleanua i Catince Drăgănescu, te Elise Wilk.