Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Die politische Theologie des Paulus

Taubes, Jacob.

taubes_paulusU februaru 1987., nekoliko tjedana prije smrti, Jacob Taubes je pred malim brojem slušatelja održao četiri predavanja o svetom Pavlu, koja je on sam shvatio kao svoju duhovnu ostavštinu drugima. U tim predavanjima kao radikalni autsajder zalazi na područje jedne grane biblijske znanosti, istraživanja o svetom Pavlu. U anti-lektiri Poslanice Rimljanima tradicionalne teme stavlja u sasvim nove kontekste i na kršćanskom Pavlu ponovno pronalazi izbrisane židovske karakteristike. Svoje razračunavanje sa židovskim Pavlom Taubes ne doživljava kao dio naučne rekonstrukcije. Više teži tomu na tom križištu židovstva i prakršćanstva otvori pogled na oblike vjere i života koji su bili zapreteni  uslijed institucionalnog  stvrdnjivanja i koje je povijesni razvoj potpuno potisnuo. Ta su predavanja židovska dekonstrukcija kršćanske povijesti recepcije Poslanice Rimljanima, dekonstrukcije obilježene načelom „Vjera umjesto djela“.

Die politische Theologie des Paulus Jacoba Taubesa u hrvatskom je prijevodu (probni ulomak) Romana Karlovića s naslovom Pavlova politička teologija objavljen kod Ex Libris iz Rijeke, a u rumunjskom prijevodu (probni ulomak) Marie-Magdalene Anghelescu s naslovom Teologia politică a lui Pavel kod izdavača Editura Tact iz Cluja-Napoca.