Štampa

Popović, Milorad

.

popovic miloradMilorad Popović, pisac, esejist i pjesnik, rođen je 1957. u Lipi Cuckoj kod Cetinja (Crna Gora). Godine 1981. objavljena je njegova prva knjiga pjesama Sa trga glodara. Slijedile su mnogobrojne knjige pjesama, kao i niz zbirki eseja. Milorad Popović je više puta nagrađivan za svoja djela. Godine 2013. za svoj roman Karnera dobio je, između ostalih, uglednu nagradu „Meša Selimović“.