Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Nasi, Irena

.

nasi irenaIrena Nasi rođena je 1978. godine; studirala je germanistiku na Fakultetu za strane jezike na Sveučilištu u Tirani, Odsjeku za prevođenje i tumačenje. Trenutno radi kao savjetnica u Austrijskoj ambasadi u Tirani. Osim toga, radi kao književna prevoditeljica. Među njenim prevodima na albanski su i djela Marie Luis Kaschnitz, Alfreda Anderscha, Bernharda Schlinka, Christine Grän, Ingeborg Bachmann i Edgara Hilsenratha, čija je knjiga Der Nazi und der Friseur  [Nacist i frizer] u njenom prevodu prvi put objavljena na albanskom uz potporu TRADUKI-ja.