Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Tetzner, Lisa

tetzner lisaLisa Tetzner rođena je 1894. u Zittauu; pisala je bajke, bila je voditeljica na dječjem radiju i autorica društveno angažiranih romana, koji plijene pažnju mladih i danas. Njene knjige Djeca s broja 67 i Hans Urian doživjele su i još uvijek doživljavaju veliki uspjeh. Godine 1933. zajedno sa suprugom Kurtom Kläberom (alias Kurt Held) otišla je u izbjeglištvo u Švicarsku. Umrla je 1963. u Caroni (kanton Tessin).