Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Plesu, Catrinel

.

plesu catrinelCatrinel Plesu rođena je 1948. u Bukureštu. Studirala je englesku, njemačku i francusku filologiju u Bukureštu i Exeteru, a nakon toga, od 1971. do 1995, radila je na Odsjeku komparativistike Instituta za teoriju i nauku o književnosti G. Cãlinescu u Bukureštu. Predavački rad joj je zabranjen u razdoblju od 1982. do 1984. Od 1996. do 2005. bila je odgovorna za međunarodne kulturne projekte u rumunskoj Fondaciji za kulturu, a od 2005. do 2007. za kulturne programe u Rumunskom institutu za kulturu. Od jula 2007. ravnateljica je rumunskog Centra za knjigu. Osim toga, angažirala se u Sorosovoj fondaciji, te u Evropskoj fondaciji za kulturu. Kao prevoditeljica s njemačkog boravila je  1998.u Evropskom prevodilačkom kolegiju u Straelenu, a 2000. bila je na stipendiji koju dodjeljuje Fondacija za kulturu Landis i Gyriz Zuga. S njemačkog je do sada, između ostalih, prevela tekstove Gregora von Rezzorija, Waltera Benjamina, Hannah Arendt i Martina Heideggera, Eginalda Schlattnera, Wolfganga Hilbiga, Thomasa Manna, Rose Ausländer, Tilmana Spenglera i Jana Koneffkea.