Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Geschichte Österreichs

Niederstätter, Alois.

423 niederstaetter historiaeOva historija Austrije obuhvaća razdoblje rimskog doba, naseljavanje u ranom Srednjem vijeku, novi teritorijalni ustroj u obliku marki, a u svrhu odbrane od Avara i Mađara, preko babenberškog vojvodstva do „Alpske države“ Habsburgovaca, koja se do 16. stoljeća pretvorila u evropsku silu, postala Austrijsko Carstvo, potom Austro-Ugarska Monarhija, te naposljetku mala republika u 20. stoljeću. Budući da je u prvoj liniji Austrija determinirana svojim geografskim položajem, u središtu zanimanja je evropski kontekst njene historije. Centralni aspekti socijalne, privredne, kulturne i duhovne historije proširuju obimnno oslikavanje višeslojnog pojma „Austrija“.

Das Sachbuch Geschichte Österreichs [Priručnik austrijske historije] Aloisa Niederstättera  u albanskom prevodu (probni ulomak) Genca Lafea s naslovom Historia e Austrisë,, objavljen je kod izdavača Dituria iz Tirane.