Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Neitzel, Sönke

.

neitzel soenkeSönke Neitzel rođen je 1968. u Hamburgu. Nakon studija srednjovjekovne i novije historije, publicistike i političkih nauka u Mainzu, promoviran je 1994. u doktora filozofije s disertacijom o „Upotrebi zračnih oružanih snaga iznad Atlantika i Sjevernog mora 1939-1945.“ (godine 1996. dobio je nagradu Werner Hahlweg za vojne nauke i vojnu historiju). Godine 1998. uslijedila je njegova habilitacija s temom „Nauka o svjetskom carstvu u kasnom 19. i ranom 20. vijeku“. Nakon što je radio kao predavač u Mainzu, Glasgowu, Karlsruheu, Bernu, Essenu i Saarbrückenu, od 2012. je voditelj Katedre za međunarodnu historiju na Londonskoj visokoj školi ekonomije.

Website