Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Köpp, Gabi

.

koepp gabiGabi Köpp rođena je 1929. u Schneidemühlu, tadašnjem Pozenu, u Zapadnoj Pruskoj. Nakon bijega krajem rata studirala je fiziku u Hamburgu. Od 1966. radila je kao docentica na Katedri za teorijsku fiziku na Visokoj tehničkoj školi u Aachenu, gdje je od 1986. do 1994. predavala kao vanredni profesor, a na tom je mjestu počasno ostala do 1999. Danas živi u Berlinu.