Štampa

Dzhuteva, Ekaterina

.

dzhuteva ekaterinaEkaterina Dzhuteva rođena je 1980. u Burgasu, u Bugarskoj. Studirala je ekonomiju na Univerzitetu u Leipzigu, a nakon toga odnose s javnošću na Slobodnom univerzitetu u Burgasu. Nakon studija godinama je bila trgovačka zastupnica u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Od 2011. objavljuje razne članke, analize i druge publikacije, a prevodi pozorišne komade, kratke priče i romane s njemačkog na bugarski. Među njima su djela Richarda Schubertha, Mirona Zownira, Gabi Köpp i Thomasa Stangla.