Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Duraković, Ferida

.

durakovic feridaFerida Duraković rođena je 1957. u Olovu, u Bosni i Hercegovini. Studirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i diplomirala 1980. godine. Svoju prvu zbirku pjesama Bal po maskama objavila je već 1977, a zbirka je odmah nagrađena Nagradom „Svjetlosti“ za mlade autore. Nakon toga su slijedile druge zbirke pjesama, te knjige za djecu  i mlade. Njeni tekstovi mnogostruko su prevođeni i dobivali su međunarodne nagrade, posebice zbirka pjesama Srce tame iz 1994. Ferida Duraković živi i radi u Sarajevu.