Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Peruničić, Emina

.

perunicic milenaEmina Peruničić, rođena 1974. u Banjoj Luci (Bosna i Hercegovina), studirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje živi i radi i danas. Pretežno s njemačkog prevodi filozofsku stručnu literaturu. Među njenim prevodima su i djela Maximiliana Arrera, Klausa Oehlera, Wernera Jaegera, Petera Koslowskog, Wolfharta Pannenberga, Hansa-Georga Gadamera, Wilhelma Weischedela, Annemarie Pieper i Slavoja Žižeka. U sklopu TRADUKI-jeva programa potpore u njenom prevodu objavljen je roman za mlade Anton tauchtab [Antonu se zameo trag] Milene Baisch.