Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Špelec, Sara

.

spelec saraSara Špelec rođena je 1985. u Mariboru. Studirala je ruski jezik i književnost te slavistiku u Ljubljani. Od 2012./13. u sklopu dodiplomskog studija istražuje život i vladavinu Aleksandra I. kralja Jugoslavije, a radi kao znanstvena asistentica na Institutu za etnologiju i kulturalnu antropologiju. 2013./14. bila je slovenska urednica međunarodne biblioteke „Sto slavenskih romana“. S ruskog na slovenski dosad je prevela, između  ostalih, Sergeja Jesenjina, Ivana Krylova, Nikolaja Gogolja i Sergeja Aksakova, a sa srpskog na slovenski Ivana Čolovića.