Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Vidmar, Janja

.

vidmar janjaJanja Vidmar rođena je 1962. u Ptuju, Slovenija. Studirala je na Akademiji lijepih umjetnosti i na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, ali je studij prekinula. Poslije je diplomirala na Studiju slovenistike i pedagogije u Mariboru. Janja Vidmar je slobodna spisateljica i scenaristica. Njezine knjige za djecu i mlade, koje često obrađuju teme poput neprijateljstva prema strancima, drugačijosti, obiteljskog nasilja, bolesti, poremećaja prehrane, sukoba među naraštajima, itd., dobile su brojne nagrade. Članica je Društva slovenskih pisaca.