Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Nenkovska, Lora

.

nenkovska loraLora Nenkovska rođena je 1979. u Pazardžiku, Bugarskoj. Studirala je  balkanistiku i rumunjsku filologiju na Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji, gdje je doktorirala iz historije umjetnosti i književnosti. Danas je kuratorica u Nacionalom historijskom muzeju u Sofiji i predaje rumunjski jezik na Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“. Prevodi prozu, poeziju i drame, dosad je, između ostalih, prevela tekstove Mircea Eliade, Dana Lungua, Ioana Groșana, Petrua Cimpoeșua, Filipa Floriana, Mateija Vișnieca, Gianine Cărbunariu, Pece Ștefana, Aline Nelege, Adele Greceanu i Claudia Komartina.