Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Barbăalbastră – speranţa femeilor. Zece piese de teatru

Loher, Dea.

400 loherOva zbirka obuhvaća deset dramskih djela Dee Loher. Dramski komad Blaubart – Hoffnung der Frauen [Plavobradi – nada žena] po kojem je zbirka dobila naziv, nastala je 1997. tijekom jedne radionice u Münchenskom Residenztheatru, i to u suradnji s režiserom Andreasom Kriegenburgom. „Kao i u Münchenskoj varijanti komada ‚Blaubart‘- sva djela ove dramske spisateljice su tragedije – a osim toga, mogu su protumačiti, što je danas prilično staromodno, kao društvenokritička djela. […] Od patosa, koji mnoge dobronamjerne dramske komade o suvremenom dobu pretvara u sladunjave priče, Loher štiti njezin škrt, ali precizan jezik: poput spretne crtačice jednom jedinom preciznom linijom ocrtava više karakteristika od nekog kolosalnog slikara snažnog duktusa“ (Anke Dürr u „Der Spiegel“).
Zbirka dramskih komada Barbăalbastră – speranţa femeilor. Zece piese de teatru [Plavobradi – nada žena. Deset dramskih komada] Dee Loher u rumunjskom prijevodu (probni ulomak) Victora Scoradeţa i Cosmina Dragostea objavljena kod izdavača Europress Group iz Bukurešta.