Štampa

Petlevski, Sibila

.

petlevski sibilaSibila Petlevski rođena je u Zagrebu, Hrvatskoj. Pjesnikinja je, autorica romana, dramska spisateljica, glumica, književna kritičarka, teatrologinja, urednica i prevoditeljica. Nakon što je doktorirala na području filologije, danas predaje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Sibila Petlevski članica je Académie Mallarmé i Académie Européenne de Poésie. Za svoje djelo višestruko je nagrađivana kod kuće i u inozemstvu. Od 2001. do 2005 bila je predsjednica Hrvatskog P.E.N. centra, a od 2002.-2007. članica je međunarodnog Upravnog odbora međunarodnog P.E.N.-a

Website