Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Breberina, Gordana

.

breberina gordanaGordana Breberina rođena 1961.u Beogradu, studirala je talijanski i francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon 20 godina, tokom kojih se književnim prevođenjem bavila kao hobijem zarađujući za život kao prevoditeljica u novinarskim agencijama, dnevnim novinama i časopisima, godine 2004. odlučila je hobi pretvoriti u posao. Dosad je s talijanskog i francuskog prevela više od 200 naslova; članica je Udruženja književnih prevodilaca Srbije.