Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Kako sem otrokom razložil demokracijo

Cerar, Miro.

407 cerar kako sam djeci objasnio demokratijuMiro Cerar, profesor prava i političar, mladim čitateljima objašnjava demokraciju. Ciljana skupina ove knjige prije svega su učenici koji već raspolažu osnovnima znanjem sociologije. Osim lako shvatljivog i opsežnog objašnjenja demokracije Cerar objašnjava i s njome povezane pojmove poput politike, vlade, ustava, zajednice itd. te objašnjava što znači totalitarizam, suprotnost demokraciji.

Naučno popularna knjiga Kako sem otrokom razložil demokracijo  Mire Cerara u bosanskom prijevodu (probni ulomak) Ahmeda Burića s naslovom Kako sam djeci objasnio demokratiju objavljena je kod izdavača Buybook iz Sarajeva.