Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Cerar, Miro

.

cerar miroMiro Cerar rođen je 1963. u Ljubljani. Studirao je pravo koje je diplomirao 2000. godine. Poslije je dobio profesuru na Pravnom fakultetu ljubljanskog Univerziteta, gdje je predavao ustavno pravo, komparativno pravo i etiku pravničkog poziva. Kao pravnik vrlo je brzo stekao ugled, tako da je već 1991. sudjelovao u izradi slovenskog ustava. Godine 2014. osnovao je vlastitu stranku, „Stranku Mira Cerarja“ (SMC – danas „Stranka modernega centra“), s kojom je iste godine osvojio parlamentarne izbore. Od septembra 2014. Miro Cerar je slovenski premijer.