Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Knop, Seta

.

knop setaSeta Knop rođena je 1960. Studirala je komparativnu književnost i sociologiju na Univerzitetu u Ljubljani, a potom je najprije radila kao lektorica u izdavačkoj kući, a od 2001. kao voditeljica knjižnice Instituta za komparativnu književnost i književnu teoriju na Univerzitetu u Ljubljani. Godine 2010. doktorirala je radom o razvoju motiva Fausta u evropskoj književnosti. U svojim naučnim publikacijama posebno se bavi estetikom i sociologijom književnosti. Seta Knop prevodi s engleskog, njemačkog, srpskog i hrvatskog (danas živi u Zagrebu) i članica je Društva slovenskih književnih prevodilaca. Među mnogobrojnim djelima koja je prevela u prvom su redu djela s područja sociologije, povijesti, filozofije i kulturnih znanosti (kao npr. Theodor W. Adorno, Gisela Bock, Terry Eagleton, Eric Hobsbawm, Reinhard Sieder, Susan Soontag, Richard Pipes, Danilo Kiš i drugi).