Štampa

Modreanu, Simona

.

modreanu simonaSimona Modreanu rođena je 1962. u Iaşi, Rumunjska. Studirala je francusku i englesku filologiju te europske studije u Iaşiju i Nancyju i 1997. stekla je doktorsku titulu na Sveučilištima u Iaşiju i Paris VII i to iznimnom disertacijom o Cioranu. Predaje na Sveučilištu u Iaşi, od 2008. kao profesorica, a članica je i mnogobrojnih sveučilišnih gremija u Rumunjskoj i Francuskoj. Simona Modreanu dosad je objavila sedam vlastitih monografija i prevela je niz knjiga s francuskog, između ostalih, djela Françoisa Brunea, Thierryja Magnina, Jean-Jacquesa Nattieza, Paula Moranda i Mariusa Daniela Popescua. Za svoj je rad mnogostruko nagrađivana. Simona Modreanu dobila je odlikovanje viteza iz Reda akademskih palmi.