Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Rexhepi, Afrim A.

.

rexhepi afrimAfrim A. Rexhepi rođen je 1972. u Skopju, gdje živi i danas. Doktorirao je radom o Ismailu Kadareu i predaje na Institutu za književnost Sveučilišta „Sv. Ćiril i Metodije“ u Skopju. Objavio je više naučnih monografija, a s makedonskog na albanski preveo je Aleksandra Prokopieva te Ismaila Kadarea s albanskog na makedonski.