Štampa

Federspiel, Maurus

.

federspiel maurusMaurus Federspiel rođen je 1974. kao sin pisca Jürga Federspiela. Studirao je kreativno pisanje u New Yorku i radio kao novinar. Danas živi i radi kao autor i suvlasnik jedne tvrtke za ekološku tehniku u Zürichu.