Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Petrič, Tanja

.

petric tanjaTanja Petrič rođena je 1981. u Mariboru, Slovenija. Prevoditeljica je, književna kritičarka, književna naučnica i lektorica. Nakon studija komparativne književnosti i germanistike u Ljubljani trenutačno je doktorand njemačke filologije na Univerzitetu u Beču. Petrič objavljuje književne kritike, recenzije i književno naučne članke u slovenskim i međunarodnim književnim časopisima i brošurama kao i feljtone u slovenskim dnevnim novinama. S njemačkog na slovenski prevela je autore Milenu Michiko Flašar, Dursa Grünbeina, Felicitas Hoppe, Sarah Kirsch, Friederike Mayröcker, Roberta Menassea, Hertu Müller i druge. Godine 2011. dobila je nagradu „Lirikonov zlat“ za najbolji prijevod poezije u sklopu Festivala poezije „Lirikonfest“; također je nagrađena s više stipendija za studijski boravak i stručno usavršavanje u inozemstvu (među ostalim DAAD-semestralna stipendija na Univerzitetu Humboldt u Berlinu, prevodilačka stipendija Goethe-Instituta za boravak u Dresden-Hellerau, Stipendija „Schritte“/“Koraci“ u LCB/Književnom kolokviju u Berlinu). Od 2010. je član Društva slovenskih prevoditelja i Društva slovenskih književnih kritičara.