Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Domin, Hilde

.

domin hildeHilde Domin, rođena je 1909. u Kölnu, a smatra se jednom od najznačajnijih njemačkih pjesnikinja poratnog vremena. Studirala je pravo, filozofiju i ekonomiju. Nakon dolaska Hitlera na vlast živjela je sa svojim mužem u egzilu, najprije u Engleskoj, a zatim na Karibima. Nakon 22 godine vratila se u Njemačku, gdje se posvetila književnom radu te je za taj rad dobila mnogobrojne književne nagrade. Hilde Domin posljednje vrijeme živjela je u Heidelbergu, gdje je i preminula u februaru 2006.