Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Upotreba čoveka

Tišma, Aleksandar.

359 tisma upotrebaNa dojmljiv način Aleksandar Tišma u ovom romanu opisuje kako drugi svjetski rat narušava miran život stanovnika u Novom Sadu i uništava njihove snove. Polu-Židovku Veru pretvaraju u prostitutku u koncentracijskom logoru, Srodoje se u poslijeratnom društvu više ne snalazi, Milinko postaje bogalj, a Gerhard pogiba kao borac pokreta otpora. "Impozantan roman, napisan neobično dojmljivim jezikom." (Ernst Pawel, New York Times Book Review).

Upotreba čoveka Aleksandra Tišme u makedonskom prijevodu (probni ulomakGligora Stojkovskog s naslovom Употреба на човекот objavljen je kod izdavača ViG Zenica iz Skopja.