Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Karanović, Zvonko

.

karanovic zvonkoZvonko Karanović rođen je 1959. u Nišu, Srbiji, a danas živi u Beogradu. Pjesnik je i prozaik. Karanović je završio studij mašinstva, radio je kao novinar, urednik, DJ i organizator koncerata i 13 godina vodio je trgovinu muzičkih instrumenata.
Njegova lirika prevedena je na deset evropskih jezika i zastupljena je u Antologiji nove evropskih pjesnika (USA, Minnesota, 2008.).
Od 1990. objavio je deset zbirki pjesama i tri romana.