Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Calic, Marie-Janine

.

calic marie janineMarie-Janine Calic rođena je 1962. u Berlinu. Nakon doktorata s područja istočnoevropske historije na Univerzitetu Ludwig Maximilan/LMU u Münchenu 1992, radila je do 2004. kao naučna referentica u Fondaciji za nauku i napredak u Ebenhausenu i Berlinu. Godine 1995. je savjetnica poslanika UN-a za bivšu Jugoslaviju u Zagrebu, a 1999.-2002. politička savjetnica posebnog koordinatora za Pakt o stabilnosti za Jugoistočnu Evropu u Bruxellesu. Od 2004. je profesorica za istočnu i jugoistočnu evropsku historiju na LMU/Školi za menadžment u Münchenu, a od 2006. gostujući profesor na Evropskom koledžu u Natolinu, te od 2010. gostujući profesor na Fakultetu politologije u Münchenu.