Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Möderndorfer, Vinko

.

moederndorfer vinkoVinko Möderndorfer rođen 1958. u Celju, Sloveniji, pisac je, pjesnik, dramatičar i filmski te teatarski redatelj. Studirao je na Akademiji za teatar, radio, film i televiziju u Ljubljani. Od ranih osamdesetih objavio je niz proznih djela, eseja i drama te pjesničkih zbirki i knjiga za djecu. Godine 2000. njegova zbirka pripovijedaka Nekatere ljubezni [Nekoliko ljubavi] dobila je Prešernovu nagradu, 2003. Nagradu Rožanc za Gledališče v ogledalu [Teatar u zrcalu].

traduki partners 2014 d