Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Stojanović Pantović, Bojana

.

stojanovic pantovic bojanaBojana Stojanović Pantović rođena je 1960. u Beogradu, studirala je slovensku književnost  i komparatistiku na Univerzitetu u Beogradu. Od 2004. profesorica je na Katedri komparatistike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Njezino djelo obuhvaća niz naučnih tekstova te kritika, eseja, poezije i proze. Osim što se bavi naučnim i književnim radom Bojana Stojanović prevodi sa slovenskog i engleskog. Među njezinim prijevodima su i prijevodi djela Bojana Grabovšeka, Marka Juvana, Aleša Debeljaka te prijevodi engleske i irske poezije.