Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Juvan, Marko

.

juvan markoMarko Juvan rođen je 1960. u Ljubljani, slovenski je komparatist, teoretičar i historičar književnosti. Kao naučni savjetnik radi u Istraživačkom centru Slovenske akademije nauka i umjetnosti te kao profesor na Katedri slovenistike Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Predavao je kao gostujući profesor na univerzitetima u Brnu i Zagrebu, a na poziv je održavao gostujuća predavanja na univerzitetima u Münchenu, Hamburgu, Budimpešti i Pragu. Od 2002. do 2006. Marko Juvan bio je predsjedavatelj Slovenskog društva za komparativnu književnost. Od 2008. član je Odbora ICLA-e (International Comparative Literature Association). Među njegovima djelima mnogobrojne su naučne studije, zbirke publikacija, prijevodi te nekoliko knjiga, između ostalih, Intertekstualnost (2000.) i Literarna veda v rekonstrukciji (2006.).