Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Prodeva, Elena

.

prodeva elenaElena Prodeva rođena je 1954. u Sofiji, pohađala je njemačku gimnaziju u Sofiji i nakon toga studirala germanistiku. Nakon studija najprije je predavala njemački na jednoj gimnaziji u Sofiji, a potom je niz godina radila kao novinarka za Bugarsku novinsku agenciju. Od 1990. Elena Prodeva radi kao slobodna prevoditeljica. Među njezinim prijevodima su i oni djela Friedricha Schillera, Gisele Elsner, Ericha Schaakea, Jürgena Rotha, Andreasa Eschbach, Christe Pöppelmann i Kerstin Gier.