Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Karamelska, Teodora

karamelska teodoraTeodora Karamelska rođena je 1975. u Ruseu (Bugarska), studirala je kulturne nauke i povijest u Sofiji. Godine 2005. doktorirala je na području filozofije. Na istraživačkim je boravcima bila na minhenskom Sveučilištu Ludwig Maximilian, na Sveučilištu u Göttingenu Georg August, na Institutu za evropsku historiju u Mainzu te u Centru za napredne studije u Sofiji. Od 2010. Teodora Karamelska predaje sociologiju na Novom bugarskom sveučilištu. Osim toga je članica užeg uredništva časopisa Социологически проблеми [Sociološki problemi]. Težište njezina znanstvenog zanimanja je historija njemačke sociologije, sociologije religije i istraživanje biografije. Među autorima koje je prevela s njemačkog na bugarski su Sigmund Freud, Hugo von Hofmannsthal, Ernst Troeltsch, Georg Simmel, Hans-Georg Gadamer  i Axel Honneth.