Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Vergeltung und Kausalität

Kelsen, Hans.

352 kelsen vergeltung und kausalitaetU toj studiji, njegovu najistaknutijem djelu s područja sociologije, Kelsen razmatra ulogu ljudske predodžbe o pravdi, pa tako i s time povezano načelo osvete tijekom povijesti. Osim socijalnim tumačenjem prirode, unutar koje ključnu ulogu ima načelo osvete, te idejom osvete u grčkoj religiji i filozofiji, Kelsen istražuje uzročni princip i analizira teze dualizma između prirode i društva.

Vergeltung und Kausalität. Eine soziologische Untersuchung Hansa Kelsena u hrvatskom prijevodu (probni ulomak) Kirila Miladinova s naslovom Retribucija i kauzalnost. Sociološko istraživanje objavljen je kod izdavača Breza iz Zagreba.