Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Boyadjieva, Valentina

.

boyadjieva valentinaValentina Boyadjieva rođena je u Sofiji, studirala je turski jezik i književnost na Sveučilištu u Sofiji. Radila je kao novinarka na bugarskoj državnoj televiziji i radiju i već se niz godina u vlastitoj zemlji i na međunarodnoj razini aktivno zalaže za interese prevoditeljica i prevoditelja. Valentina Boyadjieva predaje na Sveučilištu u Sofiji i na Akademiji lijepih umjetnosti. Osim toga, urednica je u izdavačkoj kući Panorama Plus. Među više od sto naslova koje je prevela su i dramski komadi M. Yurcenar, nekoliko knjiga putopisnog autora Nicolasa Bouviera te brojne knjige za djecu.