Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Ivanov, Emil

.

ivanov emilEmil Ivanov studirao je od 1991. – 1996. na Sveučilištu u Sofiji, a doktorski je rad pisao od 1998.–2002. te doktorirao na Sveučilištu u Erlangenu na Katedri kršćanske arheologije i historije umjetnosti disertacijom o slikama na kasnobizantskim narteksima s posebnim osvrtom na spomenike na Athosu. Od 2003.–2004. bio je naučni suradnik u Državnom arhivu u Bambergu, gdje je istražio više od 180 važnih isprava (14.–19. St.) o povijesti srednjevjekovnog samostana Münchauracha. Od 2004. predaje na Sveučilištu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji, gdje je 2009. habilitirao i stekao zvanje profesora kršćanske arheologije.

Emil Ivanov bio je gostujući profesor u Rimu, Solunu, Münchenu, Berlinu, Jeni, između ostalih, a 2012. osnovao je časopis za kršćansku arheologiju i umjetnost (sv. 1., Sofija 2013.). Prijevodi s njemačkog i bugarskog jezika: „Najljepše destinacije u Europi“ (2008.); „Krst i Kremlj“ (2011.).