Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Šikov, Viktor

.

sikov viktorViktor Šikov rođen je 1973. u Skopju, Makedoniji. Nakon studija novinarstva radio je u nekoliko uredništava novina i završio postdiplomski studij komunikacija u medijima. Prevodi poeziju i prozu. Dosad je objavio prijevode Dragane Mladenović, Davida Albaharija, Christophera Isherwooda, Jehuda Amichaija, Vladimira Devidéa, Ueda Akinarija, Natsume Sōsekija, Bashōa, Isaa, Busona i Shikija.