Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Han, Byung-Chul

.

han byung-chulByung-Chul Han rođen je 1959. u Seoulu, Južnoj Koreji. Studirao je u Freiburgu in Breisgau i Münchenu filozofiju, njemačku književnost i katoličku teologiju. Doktorirao je 1994., a habilitirao 2000. Od 2010. do 2012. Byung-Chul Han bio je profesor filozofije na Visokoj školi za umjetnost i dizajn; od 2012. profesor je filozofije i nauke o kulturi na Sveučilištu u Berlinu. Dosad je objavio mnogobrojne knjige, između ostalih Heideggers Herz, Hyperkulturalität, Hegel und die Macht [Heideggerovo srce, hiperkulturalnost, Hegel i moć] ili Im Schwarm. Ansichten des Digitalen [U jatu. Viđenja digitalnog]. Zbog tema kojima se bavi Byung-Chul Han smatraju ga „filozofom trenutka“ (Die Welt).