Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Dimitrova-Purwin, Radka

.

dimitrova-purwin radkaRadka Dimitrova-Purwin, rođena 1954. u Lovecu (Bugarska), pohađala je njemačku gimnaziju u rodnom gradu i studirala je germanistiku na sofijskom Univerzitetu, smjer sudskog tumačenja i pismenog prevođenja. Od 1981. živi u Berlinu i radi kao ovlašteni sudski tumač i prevoditelj. Na bugarski je prevela romane Am Hang [Na padini] (2011.) i Zündels Abgang [Zündelov kraj]  (2014.) švicarskog autora Markusa Wernera.