Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Štiks, Igor

.

stiks igorIgor Štiks rođen je 1977. u Sarajevu, studirao je komparatistiku i filozofiju u Zagrebu, a doktorirao u Parizu i Chicagu. Objavljuje prozu, eseje, književne kritike i novinske tekstove. Svoj prvi roman Dvorac u Romagni objavio je 2000. godine. Zatim su uslijedili roman Elijahova stolica (2006.), zbirka pjesama Povijest poplave (2008.) te politički eseji Pravo na pobunu u suradnji sa Srećkom Horvatom (2010.). Dobio je mnogobrojne nagrade za svoje romane koji su prevedeni na mnoge jezike.