Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Weber, Andreas

.

weber andreasAndreas Weber rođen je 1967., studirao je biologiju i filozofiju u Berlinu, Freiburgu, Hamburgu i Parizu. Kao slobodni autor, novinar i urednik od 1994. redovito objavljuje u velikim magazinima i časopisima, između ostalog u GEO-u, Merianu, Die Zeit, mare i Greenpeace Magazinu. U svojoj naučnoj publicistici Weber se zalaže za nadvladavanje mehanističke interpretacije životnih fenomena. Razvija novu perspektivu živoga kao fenomena samoizričaja koji jedinka proživljava te kao fenomena stvaralačke ekologije. Andreas Weber s familijom živi u Berlinu.

Website