Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Milev, Milen

Super User .

milev milenMilen Milev rođen je 1983. u Sofiji. Na njemačkoj gimnaziji „Prof. Konstantin Galabov“ 2002. godine maturirao je u „najboljem razredu“ u sklopu ambasade BRD-a“. Nakon toga počeo je studirati u Mainzu nauku o tiskanim medijima, politologiju i germanistiku. Od 2006. suradnik je za međunarodnu suradnju u izdavačkoj kući Paradox iz Sofije. U toj izdavačkoj kući sudjeluje u razvoju, pripremi i realizaciji evropskih projekata, ali radi i kao prevoditelj i urednik cijelog niza djela autorica/autora s njemačkog govornog područja, između ostalih, Olafa Ihlaua, Waltera Mayra, Marion Poschmann, Katharine Hacker i Kurta Palma. Živi i radi u Njemačkoj.